Pravila in pogoji nagradnih iger

1. Splošna določila

Organizator nagradnih iger je podjetje M-Refill d.o.o., Kočevje, Pri Unionu 17, 1330 Kočevje, Slovenija, spletna trgovina: www.superfashion.si, (v nadaljevanju organizator), davčna številka: SI40752003 (zavezanec za DDV), matična številka: 5624576. Nagradna igra se prireja z namenom promocije spletne trgovine www.superfashion.si. Financirana je izključno s strani organizatorja.

Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje prejme organizator nagradne igre.

Nagradne igre potekajo na Facebook profilu:

https://www.facebook.com/superfashion.si/

in/ali Instagram profilu:

https://www.instagram.com/superfashion.si/

Vsem sodelujočim svetujemo, da skrbno preberejo splošne pogoje in pravila nagradnih iger. S sodelovanjem v nagradni igri se smatra, da so sodelujoči seznanjeni in se strinjajo s pogoji in pravili nagradnih iger.

2. Pogoji sodelovanja

Udeleženci nagradne igre so lahko polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre in njihovi ožji družinski člani ter osebe zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre. Pravne osebe ne morejo biti udeleženec nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.

Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup izdelkov pri organizatorja nagradne igre.

3. Potek nagradne igre, žrebanje, in javna objava nagrajenca

Udeleženci nagradne igre s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Trajanje nagradne igre

Nagradna igre so časovno omejene. Časovni razponi trajanja nagradnih iger so podani pri objavi vsake nagradne igre posebej.

Nagrada

Nagrajencu pripada nagrada, ki je predstavljena v besedilu razpisane nagradne igre na Facebook ali instagram profilu, kjer nagradna igra poteka.

Elektronsko nagradno žrebanje

V žrebanju lahko sodelujejo vsi udeleženci nagradne igre, ki pravilno izpolnijo pogoje nagradne igre, ki so podani ob vsaki novi nagradni igri posebej. En udeleženec lahko v nagradnem žrebanju sodeluje samo enkrat. Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča.

Dobitnika nagradne igre določi naključni digitalni žreb preko aplikacije : https://commentpicker.com/

Žrebanje nagrajenca se izvede takoj oziroma najkasneje v roku 24 ur od zaključka nagradne igre. Nagrajenec se takoj po zaključenem žrebu javno objavi na Facebook ali Instagram profilu, kjer je nagradna igra potekala.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca javno objavi na zidu Facebook ali Instagram profila, kjer je nagradna igra potekala.

V kolikor aplikacija izbere nagrajenca, ki ne izpolnjuje vseh pogojev določenih v točki 2, sme organizator žreb ponoviti.

Prevzem nagrad

Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajencev v roku treh (3) dni po razglasitvi nagrajencev na elektronski naslov: info@superfashion.si prejeti potrebne osebne podatke. Facebook oziroma Instagram uporabniško ime, ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko.

Posredovanje vseh teh podatkov je pogoj za izročitev nagrade prejemniku.

V primeru, da nagrajenec v 3-dnevnem roku ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča.

Nagrado mora nagrajenec prevzeti v roku 14-dni od dneva, ko je bil kot nagrajenec objavljen na Facebook oziroma Instagram profilu na sedežu podjetja: M-Refill d.o.o., Kočevje, Pri Unionu 17, 1330 Kočevje. Nagrada se lahko na željo nagrajenca pošlje tudi po pošti, vendar stroške pošiljanja v tem primeru krije nagrajenec sam.

Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade. Če je nagrada poslana po pošti, se kot izjava o prevzemu nagrade šteje potrdilo o pošiljki.

Posredovanje vseh teh podatkov je pogoj za izročitev nagrade prejemniku.

V primeru, da nagrajenec v 14-dnevnem roku ne prevzame nagrade, se šteje, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca.

4. Davki in akontacija dohodnine

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved.

Organizator bo za podeljene nagrade in nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

5. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil izžrebani osebi oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ali Instagram ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek družbenih omrežij ali na spletni strani www.superfashion.si obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

6. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. . Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

7. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.

Kočevje: 23.06.2022

Brezplačna dostava

Za vsa naročila nad 60 €

Hitra dostava

Naročila prejeta do 14 ure odpošljemo isti dan

Vračilo blaga v roku 30 dni

30 dnevna garancija vračila kupnine

Načini plačil

PayPal / MasterCard / Visa / Predračun / Po povzetju / Klarna / Sofort / Giropay / EPS / Apple Pay / Google Pay

sl_SISL